About

Bridges of Dublin is a Dublin City Council project and was developed as a comprehensive digital archive of information about the bridges which span the Liffey in Dublin county. The project was led by the Dublin.ie unit within the Community & Social Development Department assisted by the Roads & Traffic Department. We would also like to thank the following organisations: National Library of Ireland, National Gallery of Ireland, Dublin City Archive and Libraries, RTE, National Transport Museum, Irish Enco Ltd, Engineers Ireland, The Irish Times, Trinity College Dublin, Dublin Port Company, Dublin Docklands Authority, Royal Society of Antiquaries, Narrowcast Photography, Donal Murphy Photography, Fingal County Council, South Dublin County Council, Irish Historic Towns Atlas, Royal Irish Academy, Province 5, Irish Photography Archive, Royal Irish Automobile Club.

Faoi

Is tionscadal de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath é Droichid Bhaile Átha Cliath. Forbraíodh é mar chartlann dhigiteach ina bhfuil faisnéis chuimsitheach faoi na droichid a shíneann thar an Life i gContae Bhaile Átha Cliath. Ba é an t-aonad ‘Dublin.ie’, ar cuid den Roinn Pobail agus Forbartha Sóisialta é, a chuaigh i gceannas an tionscadail le cabhair na Roinne Bóithre agus Tráchta. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil freisin leis na heagraíochtaí seo a leanas: Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cartlann agus Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, RTÉ, Iarsmalann Náisiúnta Iompair na hÉireann, Irish Enco Ltd, Institiúid Innealtóirí na hÉireann, The Irish Times, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath, Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, Cumann Ríoga Ársaíochta na hÉireann, Narrowcast Photography, Donal Murphy Photography, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Atlas Bhailte Stairiúla na hÉireann, Acadamh Ríoga na hÉireann, Province 5, An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Club Ríoga na nGluaisteán in Éirinn.